Falles 1970

Càrrecs Exercici 1969-1970

President

JOSÉ A. SÁNCHEZ GÓMEZ

Fallera Major

PEPITA COLLADO FERRER

Fallera Major Infantil

BLANCA MARTÍNEZ OLIVARES

President Infantil

JUAN ROVIRA MURILLO

Que les falles a Dénia estaven vivint un moment dolç era una evidència que feia possible fer les comissions sense grans problemes.

Pel que respecta al nostre districte, la comissió masculina anava en augment, fet que ha significat una estabilitat i una experiència en aquest món fester sempre ha sigut enveja sana d’altres comissions. Destaquem que era el debut oficial de Pepito Català Santonja.

Al capdavant de tots ells, com a President, va quedar nomenat José A. Sánchez Gómez, en el dinar del mateix dia de Sant Josep en el Saló Diana, el qual amb gran força i un esperit emprenedor, es va posar a treballar per aconseguir que l’exercici fora digne de la falla que presidia.

El mateix dia, a la vesprada, en el Bar “Neutro”, a conseqüència de l’eufòria existent, és elegida com a Fallera Major, acceptant el càrrec, Pepita Collado Ferrer, a la qual després s’uniria una Cort d’Honor de deu falleres.

Amb posterioritat són nomenats com a President Infantil el xiquet Juan Rovira Murillo, i la xiqueta Blanca Martínez Oliveras, com a Fallera Major Infantil.

Falla Gran

Com a artista de la falla, una vegada més contractàrem a Ramón Primo, al qual li comentàrem que ens agradaria un monument commemoratiu de l’important historial de la falla, i li vam donar les orientacions pertinents pel que fa a la composició i al remat.

Prompte va començar la festa. EI fet de disposar d’un casal en un baix en el mateix carrer Campo va facilitar la reunió festera dels components de la comissió i simpatitzants, que no van dubtar en pegar-li foc a la metxa, i l’olor de pólvora prompte es va sentir per tot el districte. Els coets en el casal van ser uns dels principals protagonistes, junt amb la famosa frase “… que córrega el xampany”. Això també es tradueix en el fet que corrien els diners, ja que les despeses anaven fent-se grosses.

 

En arribar l’estiu novament es pensava en la participació en les carrosses. El fet ens va

conduir als germans Sánchez, que ens van oferir una moderna i artística carrossa, especial per a l’ocasió i que la falla estrenaria a Dénia. Això, junt amb l’atractiu de les falleres, va ajudar a aconseguir el Primer Premi.

La presentació de la Fallera Major i Cort d’Honor va resultar molt emotiva donat que s’hi va poder reunir a tots els que fins aquest dia havien sigut presidents de la falla i va ser en aquest marc on es va fer imposició de la mencionada insígnia d’or, corresponent cada un d’ells amb la col·locació d’un corbatí a la Bandera de la Falla com a record d’un fet tan entranyable per al faller d’aquesta comissió.

 

La festa es va distingir per la força de la música en els dies de falles. Per a aquesta ocasió la comissió va disposar de la Banda de Cornetes i Tambors de Dénia, la Banda de Música de Castell de Castells, ja tradicional en la Comissió, i com a cosa excepcional una Banda de Música procedent d’Alemanya, que va causar sensació per la novetat i espectacularitat de les seues desfilades.

Els actes habituals de la visita a l’hospital, en aquesta ocasió amb les tres bandes de música, la desfilada de l’ofrena i altres pel districte, van posar una nota de color i alegria de manera especial en aquest any.

És de destacar que, com a cosa molt especial, es va crear la insígnia d’or de la Falla Centro, per a poder ser imposada a les persones que foren mereixedores d’aquesta. Alguna imposada en moments d’eufòria a persones no massa relacionades amb la nostra festa. Hui en dia continua atorgant-se la insígnia d’or com un dels màxims guardons de la Falla Centro.