Càrrecs 2023 – 2024

 

PRESIDENT

Salvador Gil i García de Léon

FALLERA MAJOR

Mº de los Llanos Ygarza i Pérez

PRESIDENT INFANTIL

Daniel Ramis i González

F.M. INFANTIL

Marta Rovira i Català

Monuments 2024