Una música i una lletra pròpies que portaren per si mateixes unes vides i uns sentiments.

EL PAS-DOBLE “Falla Centro”

La proposta fou llençada per la MAJORIA SILENCIOSA de la Falla.

Amb la natural expectació es va acceptar i quedava en l’aire la incògnita de com seria allò que es pretenia dur a terme. Els qui van carregar amb la difícil responsabilitat començaren amb una enquesta en la qual s’ententava replegar inciciatives, suggeriments, etc. que permeteren crear el perfiI del que es voIia i necessitava.

Per a sorpresa de molts, foren molts interessants totes les opinions recollides i que una vegada seIeccionades, es passaren als qui haurien de ser els “pares” de aquella idea amb la qual “uns atrevits” reforçaven la seua il•lusió en la falla. I va arribar eI mornent de dir:

FELICITEM-NOS!!!

Objectiu aconseguit! Ja teníem una música que ens identificava. Ja teniem unes paraules que ens senyalaven i, repetim, ens arribaven al cor.