Càrrecs Exercici 1948-1949

President

JOSÉ PEDRAZA LILLO

Fallera Major

MAGDA ROMANY BOSCH

President i Fallera Major Infantils

LUIS VILLÓ TORTOSA i

CÁNDIDA FRAU TORTOSA

La festa havia de continuar. L’experiència de l’any anterior havia estat molt bonica en tots els aspectes i els fallers estaven animats a continuar.

En aquest any la presidència va estar en mans de José Pedraza Lillo, un gran denier de cor. El va acompanyar Magda Romany Bosch, com a Fallera Major, i hem de destacar forçosament, l’extraordinària bellesa d’aquesta senyoreta, igual que de la seua Cort d’Honor, formada per Agustina Rivera, Maria Garrido, Carmen Mascarell, Amparito París, Pepita Soler i Toniquín Gómez. Aquest exercici faller va tindre com a nota destacada el desbordant entusiasme que existia arreu de tota Dénia. El comentari obligat era el de les falles. Les opinions eren diverses, pel que fa a quina banda de música era millor, o quina presentació fallera era més brillant, etc., i es convertien en veritables discussions. En tan poc de temps ja teníem falles fins en la sopa, valga l’expressió. La rivalitat entre els districtes fallers ja era ben patent, encara que noble i sana, donant a la festa un picant sabor popular que motivava a les comissions a superar-se.

 

En les festes patronals, pel mes de juliol, ja van participar en les carrosses. Les falleres vestides de sevillanes i com a marc d’un pati andalús.

La falla que van plantar aquell any va obtindre el primer premi. Ja es va plantar en la plaça del Mercat, donat que la Penya del Tio Pep aquest any va deixar de fer falla. En la seua cara principal es representava la façana de l’Ajuntament, molt ben aconseguida fins a l’últim detall. Criticava la reforma realitzada en la plaça, considerant-la en l’explicació de la falla com d’art “churriguesco”, la qual cosa quedava plasmada en un ninot que feia “churros”. Un altre ninot es pareixia al conegut i popular Vicentico Ferrer. L’artista havia tingut tanta cura en modelar la cara, així com la indumentària característica d’aquest gran aficionat a la festa dels bous, que feia la sensació que allí dalt estava el mateix Vicentico. Aquest ninot va ser indultat.

Falla Gran

Una altra crítica es referia a les “pilotes” de les lletres de canvi. Figuraven dos pelotaris en un espia que simulava un trinquet. Va resultar que com en la llegenda apareixia la paraula “gamberaes” i altres paregudes perquè el públic entengueren que la intenció era referida a les lletres, l’aleshores arrendatàries del trinquet va interpretar erròniament el sentit de la crítica i li va armar un gran embolic a la comissió, i mantenia, molt enfadat, que en el seu trinquet no es feien “gamberaes”. La calma es va restaurar quan va entendre el veritable significat de quines “pilotes” es referien.

 

Molt va treballar la comissió per arreplegar els diners necessaris per a poder complir tota la programació de la festa. Així dien uns versets trets del llibret de la falla referents a aquest esforç:

“Hem treballat com a fieres

pues per a omplir la vidriola

ens hem calfat la perola

de quaranta mil maneres”

Falla Infantil

La comissió infantil aquest any anava creixent i agafant caràcter. És destacable que alguns components d’aquella comissió infantil perduren en actiu en la falla al dia de hui, com són Enrique Marsal i José Pedro Sastre.

La presentació fallera va ser un gran èxit en tots els aspectes. Tant pel que fa a l’assistència de públic com a la presentació fallera en si. Aquesta representava un gran jardí en unes arcades molt ben adornades, i la Fallera Major apareixia sobre un cavall engalanat en els millors aparells de l’horta valenciana. En un moment d’aquesta presentació, el president, li feia gestos a la Fallera Major perquè baixarà del cavall, ja que era l’hora dels discursos, i ella es veia incapaç de fer el que l’indicaven per l’alçada del rossí i la por de pegar un bac. A l’hora dels discursos, tot va anar bé menys pel metge Pedraza, que per culpa dels nervis ho va deixar per a una millor ocasió. El mantenidor de l’acte va ser el gran col·laborador d’aquesta falla, Joaquin Guillem Valls.


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/fallacentro.com/httpdocs/wp-content/themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_instagram_feed.php on line 142
Instagram has returned invalid data.