Càrrecs Exercici 1958-1959

President

JOSÉ FEMENÍA CRESPO

Fallera Major

CONSUELO SERRA TIMONER

Fallera Major

AUROSA PEDRO SASTRE

Fallera Major

PEPE CRESPO MONTSERRAT

Continuava la festa. Les Falles sempre en la corda fluixa esperant a consolidar-se de forma definitiva o el tir de gràcia que les fera desaparéixer. En el nostre districte, afortunadament, els moments roïns estaven aparcats i tot feia presagiar un bon any.

EI primer encert va ser l’elecció del President, persona del barri, coneguda, emprenedora, amb un gran esperit com el de José Femenía Ivars, que amb una comissió de tota la seua confiança, com Vicente Sastre, Miguel Pérez, Ignacio Villa, Salvador Martí, Ramón Montoro, Emilio Lorente, Pepe Martín, etc., iniciarà un exercici, no exempt de dificultats, però que sabran conduir a bon terme.

La Fallera Major elegida va ser la senyoreta Consuelo Serra Timoner. Una gran fallera, amant d’aquesta festa, a la qual continua molt lligada per mitjà de la Falla Centro. Sis falleres, que conformaren la Cort d’honor, l’acompanyaren tot l’any.

Els infantils van estar representats en els seus màxims càrrecs per Aurora Pedro Sastre i Pepe Crespo Monserrat.

Falla Gran

La Falla, consistent en una quadriga romana, com a remat, damunt un gran capitell, que va ser construït completament per la mateixa comissió, va obtenir el primer premi, el que era fer “doblet”, la cosa més desitjada en falles.

En arribar l’estiu, la comissió va participar, com era habitual, en la desfilada de carrosses. Debutava en la comissió el premiat Honorato Salvador i no va defraudar. Es tractava d’un gran elefant fet tot de paperets, i confeccionat per la comissió en el magatzem de pansa de Tomás Chiner. Dins d’un gran ambient festiu es va arreplegar el primer premi. Les coses no podien anar millor.

La presentació de la comissió, va ser, com sempre, en el Teatro Circo. Conjuntament els majors i els infantils. La cort d’honor de Consuelo Serra apareixia asseguda al costat d’unes columnes que emmarcaven a la Fallera Major.